Ogrzewanie podłogowe jest systemem ogrzewania niskotemperaturowego, w którym energia oddawana jest głównie przez promieniowanie. Zapewnia poczucie komfortu cieplnego dzięki równomiernemu rozchodzeniu się ciepła. Stosowane najczęściej w budownictwie mieszkaniowym – jednorodzinnym. Ogrzewanie podłogowe idealnie współpracuje z gazowymi kotłami kondensacyjnymi i odnawialnymi źródłami ciepła. Wyższe koszty inwestycyjne szybko się zwrócą przy dobrze dobranym źródle ciepła, zastosowaniu odpowiedniej automatyki i dobrze wykonanej podłogówki. Oszczędność energii wynika z niższych temperatur czynnika grzewczego i optymalnego usytuowania źródła ciepła w pomieszczeniu. Oszczędność w stosunku do tradycyjnego ogrzewania grzejnikowego wynosi nawet 20 %

Instalacja ogrzewania podłogowego nie ulega korozji i nie osadza się w niej kamień kotłowy. Brak grzejników w pomieszczeniu daje możliwość dowolnej aranżacji wnętrz. Brak dodatkowych połączeń w wylewce, wykonanie pętli z jednego odcinka rury jest gwarancją szczelności.

Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu ogrzewania podłogowego warto mieć na uwadze pewne ograniczenia wydajności cieplnej systemu. Podłogówka nie pokrywa zapotrzebowania  w pomieszczeniach o dużych stratach ciepła, powyżej 80 W/m2. Wolniej również reaguje na sterowanie od ogrzewania tradycyjnego. Ze względu na zdolność przewodzenia ciepła nie każde wykończenie podłogi może być stosowane.