Wykonywanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 70 i 80 ubiegłego stulecia nie zapewniały trwałości na długie lata a technologia ich wykonywania była bardzo uciążliwa i pracochłonna. Obecnie postęp technologiczny spowodował opracowanie nowych i znacznie prostszych do wykonania systemów instalacji hydraulicznych. Na rynku pojawiło się wiele rozwiązań różnych producentów.

Właściciel na etapie budowy domu staje przed dylematem wyboru odpowiedniego systemu, który zapewni bezproblemowe i długie użytkowanie a przy tym nie zrujnuje finansowo.

Firma „Instalacje Sanitarne Technika Grzewcza” służy pomocą w wyborze optymalnego rozwiązania. Równocześnie znacznie wzrosły wymagania stawiane wykonawcom instalacji sanitarnych i grzewczych. Wymagania te odnoszą się zarówno do wiedzy teoretycznej jak i praktycznej, hydraulików i monterów instalacji. W naszej firmie zdobyte doświadczenie jest ciągle uzupełniane o wiedzę w zakresie produkowanych materiałów oraz technologii dostępnych na rynku instalacyjnym. Inwestycje w tym zakresie wymagają dużych nakładów finansowych, dlatego tak ważne jest zastosowanie wysokiej jakości materiałów i usług.Wykonane przez nas instalacje dają gwarancję bezawaryjnej i wieloletniej pracy.

Woda stanowi jeden z najcenniejszych zasobów naturalnych i jest niezbędna do życia człowieka oraz zwierząt i roślin. Woda użytkowa wymaga odpowiedniego przygotowania, które polega na jej oczyszczeniu. Metody uzdatniania wody można podzielić na mechaniczne i fizyczno-chemiczne. Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi może pochodzić ze studni lub może być przesyłana za pośrednictwem sieci wodociągowej. W skład sieci wodociągowej wchodzą urządzenia służące do magazynowania, uzdatniania oraz podnoszące i regulujące ciśnienie wody. Następnie poprzez przyłącze wodociągowe, woda dostarczana jest do nieruchomości odbiorcy. Przyłącze wodociągowe zakończone jest zaworem głównym i wodomierzem. Wodomierz to przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody. Za wodomierzem znajduje się kolejny zawór odcinający oraz zawór antyskażeniowy.

Wewnętrzna instalacja, zimnej i ciepłej wody użytkowej obejmuje przewody rozprowadzające wodę od zaworu głównego za wodomierzem do punktów czerpalnych. Do uzyskania ciepłej wody użytkowej wykorzystuje się instalacje z miejscowym lub z centralnym przygotowaniem wody ciepłej.

W skład takich instalacji wchodzą przewody rozdzielcze, piony, połączenia do punktów czerpalnych, zawory odcinające, armatura czerpalna a w przypadku cwu również armatura zabezpieczająca przed nadmiernym wzrostem ciśnienia i temperatury. Wykonywanie wewnętrznych instalacji wodociągowych powinno być zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru. Stosowane są różne techniki łączenia; w przypadku polipropylenu jest to zgrzewanie, które uchodzi za najpewniejsze połączenie spośród znanych typów połączeń. Dobrze wykonanie połączenie zgrzewane jest punktem o większej wytrzymałości mechanicznej niż sama rura. Kolejnym rodzajem połączenia stosowany w przypadku rur wielowarstwowych jest zaprasowywanie. Uszczelnienie połączenia zaprasowywanego uzyskuje się przez zaciśnięcie na rurze specjalnej złączki z zastosowaniem prasy elektrycznej lub ręcznej i odpowiedniej do danego systemu szczęki. Połączenia skręcane i lutowane należą do rzadziej stosowanych w instalacjach wodnych. Po wykonaniu instalacji wykonuje się próbę szczelności. Należy ją przeprowadzić zanim jakiekolwiek elementy instalacji ulegną zakryciu w wyniku dalszych prac budowlanych.

Nasza firma chętnie doradzi Państwu wybór odpowiedniego systemu. Inwestor nie musi znać się na wszystkim, wystarczy że powierzy wykonanie instalacji sanitarnych kompetentnym instalatorom. Zachęcam do kontaktu za nami i zapoznania się z całą ofertą naszych usług hydraulicznych. Na terenie Krakowa, Wieliczki i okolic działamy od wielu lat poszerzając grono zadowolonych klientów.