Instalacje centralnego ogrzewania wodnego to najczęściej stosowany rodzaj ogrzewania, który polega na oddawaniu ciepła z podgrzanej wody grzejnikom.

Krążenie wody w układzie instalacji centralnego ogrzewania wywołane jest działaniem pomp. Obecnie nie stosuje się już układów grawitacyjnych. Ogrzewanie pompowe zapewnia równomierny i względnie szybki rozkład temperatur niezależnie od wysokości i powierzchni ogrzewanego budynku.

Warunkiem dobrze działającej instalacji jest  między innymi właściwy dobór średnic rur, źródła ciepła, odpowiedniego systemu rozprowadzenia przewodów oraz dopasowanie mocy grzejników do pomieszczeń ogrzewanych.

Projektowanie instalacji centralnego ogrzewania zaczyna się od obliczenia zapotrzebowania mocy cieplnej dla danego budynku i poszczególnych pomieszczeń. Następnie opracowywany jest projekt rozprowadzenia instalacji, lokalizacja grzejników, pionów oraz dobór parametrów czynnika grzewczego. Oblicza się dobór materiałów, armatury i źródła ciepła wraz z układem automatycznej regulacji, zabezpieczeniem i układem pompowym.

Rozwiązania techniczne wybranych elementów instalacji c.o.

Źródła ciepła

Najczęściej stosowanym źródłem ciepła w domach jednorodzinnych są kotły. Można dokonać ich podziału ze względu na rodzaj paliwa:

kotły na paliwa stałe,

kotły gazowe,

kotły olejowe,

kotły elektryczne.

Ze względu na szereg zalet najczęściej stosowane są kotły gazowe. Łatwa i czysta obsługa, stosunkowo tanie paliwo gazowe, niewielkie gabaryty, bezpieczna eksploatacja, łatwość regulacji i możliwość kontroli zużycia paliwa.

Źródło ciepła powinno być zabezpieczone przed wzrostem dopuszczalnego ciśnienia i temperatury.

Wymienniki ciepła

Wymienniki ciepła początkowo stosowane głównie w budownictwie wielorodzinnym, gdzie czynnik grzewczy dostarczany jest przez sieć ciepłowniczą z kotłowni centralnej lub elektrociepłownie. W ostatnim czasie coraz częściej znajdują zastosowanie w budownictwie jednorodzinnym. W kotłach gazowych dwufuncyjnych standardowo montowane do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Grzejniki

Grzejniki są podstawowym odbiornikiem ciepła w instalacji centralnego ogrzewania. Zadaniem grzejników jest oddawanie ciepła do pomieszczeń z czynnika grzewczego.Produkowane są z takich materiałów jak żeliwo, stal, miedź, aluminium. W zależności od konstrukcji można je podzielić na: członowe, płytowe, spawane, łazienkowe. Najczęściej stosowanymi grzejnikami są grzejniki płytowe.

Zawór termostatyczny

Montowany jest na gałązce zasilającej przy grzejniku. Za pomocą zaworu termostatycznego ustalony zostaje przepływ wody przez grzejnik. W komplecie z zaworem występuje głowica termostatyczna, dzięki której automatycznie regulujemy temperaturę powietrza w pomieszczeniu.

Grzejnikowy zawór powrotny

Montowany jest na gałązce powrotnej. Zamontowanie zaworu termostatycznego razem z powrotnym daje możliwość zdemontowania grzejnika bez konieczności spuszczania wody z instalacji.

Próba szczelności i odbiór instalacji

Po ułożeniu i przymocowaniu rur do podłoża oraz przyłączeniu do rozdzielacza, ale przed wylaniem posadzki, trzeba przeprowadzić próbę szczelności. Ma ona na celu sprawdzenie szczelności połączeń, oraz czy w trakcie prowadzonych prac nie nastąpiło uszkodzenie przewodu. Próbę przeprowadza się zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru”.

Nigdy nie można popadać w rutynę i zbyt duże przeświadczenie o swojej nieomylności, dlatego zawsze po wykonaniu przez nas prac instalacyjnych przeprowadzamy kontrolę poprawności wykonania i próbę szczelności. Inwestor odbierając instalację musi mieć pewność, że wszystko zostało wykonane jak należy a nasza firma jest tego gwarantem.